TIPO / MOTA

INCIDENCIA DETECTADA / ANTZEMANDAKO GORABEHERA

LUGAR / LEKUA
INDICAR GEOLOCALIZACIÓN / ADIERAZI GEOLOKALIZAZIOA:

IMAGENES / IRUDIAK